Az HYPT versenyszabályzata

A verseny célja:
Többfordulós rendszerben kiválasztani az öt legtehetségesebb diákot, akik a magyar csapatot alkotják az Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenyén (International Young Physicists’ Tournament, továbbiakban IYPT).
A verseny célközönsége:
Magyarországon (vagy magyar nyelven tanuló) 16. életévét betöltött (érettségi előtt álló) középiskolás diák
Szervező intézmény:
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Anyagfizikai Tanszék
A verseny főszervezői:
Hömöstrei Mihály (ELTE, Budapesti Német Iskola)
Ispánovity Péter Dusán (ELTE)
Jenei Péter (ELTE)

 

A válogatás menete:
Az HYPT verseny országos szinten van meghirdetve minden év szeptemberében. Alapját az IYPT verseny aktuális feladatai jelentik. A válogatás 3 fordulóban zajlik:

 

1. forduló (írásbeli forduló)
Első fordulóban (november végén) egy maximum 8 oldalas tanulmányt nyújtanak be a diákok (digitálisan) magyar nyelven, melyben önálló kutatási eredményeiket mutatják be egy általuk választott IYPT problémában. Formai ajánlás lásd: írásbeli sablon. A beérkezett dolgozatokat a verseny főszervezői (és/vagy megbízottjaik) értékelik (lásd: írásbeli pontozólap), részletes bírálatot írnak és a legjobb, maximum 20 dolgozat szerzőjét hívják be a következő, szóbeli fordulóra. A kiértesítésnek legkésőbb a következő forduló előtti egy héttel meg kell történnie.

A beérkezett dolgozatokat a verseny főszervezői (és/vagy megbízottjaik) értékelik, bírálatot írnak és a legjobb, maximum 20 előadót hívják be a következő, szóbeli fordulóra. A kiértesítésnek legkésőbb a következő forduló előtti egy héttel meg kell történnie.

Kiegészítő szabályok:
– Azonos iskolából nem jelentkezhet két diák ugyanazzal az IYPT problémával, amennyiben a felkészítő tanáruk közös.
– Ha felmerül az előadás (egészének, vagy részének) másolásának gyanúja, akkor minden főszervező egyetértésével az adott dolgozat diszkvalifikálható.

 

2. forduló (első szóbeli forduló)
Ebben a fordulóban (általában december közepén) egy egész napos rendezvényen, a diákok angol nyelven adják elő az (előző fordulóban felvett) előadásukat élőben (2020-ban a koronavírus járvány miatt valószínűleg online) az eredményeiket egy legalább 5 tagú, szakértő zsűri előtt. Az előadások 10 percesek, melyet a zsűri kérdések követnek 5 percben. A zsűri magyar nyelven kérdez, és magyarul is várja a választ. Ezt követően minden zsűri önállóan értékel (lásd szóbeli pontozólap). A szóbelin egy zsűri maximum 15 pontot adhat. A verseny végén a pontokat összeadjuk és a kialakuló összpontszám alapján a legtöbb pontot szerző 8-10 diák jut tovább. Évfolyamonként a legtöbb pontot szerző diákot díjazzuk.

Kiegészítő szabályok:

– Pontegyenlőség esetén a főszervezők döntenek a továbbjutó személyéről.

 

3. forduló (második szóbeli forduló)
A továbbjutó 8-10 diák a felkészülést az egyetemi oktatók segítségével folytatja. A felkészülés otthon, valamint az erre a célra berendezett laborban történik (házirend itt olvasható). Minden diák önállóan egy problémán dolgozik tovább, minden problémához külön felkészítő van rendelve. A második szóbeli fordulóban (március közepe – április eleje) angol nyelven kell előadni az eredményeiket 12 perces előadás során, melyet a zsűri angol nyelvű kérdései követnek maximum 8 percben. A zsűri ebben a fordulóban kizárólag a felkészítő tanárokból áll. Az előadásokat követően a zsűri tanácskozás során dönti el, hogy kik fogják alkotni a nemzetközi versenyre utazó 5 fős csapatot. Az értékelés komplex, így pontozás nem lehetséges. A zsűri figyelembe veszi az előadás szakmai minőségét, a kérdésekre adott válaszokat, az előadásmódot, a felkészülés során mutatott aktivitást, a csapatmunkára való készséget, stressztűrő képességet, a csapat koherenciát, stb.

Kiegészítő szabályok:
– A diákok nem feltétlenül az első szóbeli fordulóban előadott feladatukon dolgoznak tovább. Amennyiben a főszervezők túl nehéznek tartják az adott feladatot, akkor dönthetnek az elhagyásáról.
– Amennyiben bármelyik versenyző megszegi a házirend előírásait, és azzal saját vagy mások testi épségét, vagy a labor felszerelését veszélyezteti kizárható a versenyből.