Miért jó nekem az HYPT? :)

Bánóczki Tímea: 2015 Thaiföld – bronzérem, 2016 Oroszország – ezüstérem, 2017 Szingapúr – aranyérem.

2017-től a BME gépészmérnök (német nyelven) szakos hallgatója:

“A verseny során rengeteg tanultam és fejlődtem. Az egyetemen való kutatások során olyan betekintést nyerhetünk a fizika világába, ami sok középiskolában nem adatik meg. A felkészülés közben nem csupán a csapatban való munkát sajátítjuk el, hanem az előadásmódunkat, angolismeretünket fejleszthetjük, valamint a dolgok mélyebb fizikai jelentését is megismerhetjük. Nekem nagyon sokat segített, hogy megszoktam a közönség előtti beszédet, így a lámpaláztól nem csak magyar nyelvű, de akár idegen nyelvű előadásoknál is elbúcsúzhattam. Az egyetem megkezdésével, sokkal egyszerűbb volt kiépíteni baráti kapcsolatokat, emellett jó érzéssel tölti el az embert, amikor az egyetemi vagy akár iskolai előadásokon, órákon hall valamit, amit már korábban a verseny során tanult vagy látott. Ennek köszönhetően sokkal könnyebbé válik az adott téma megértése és elsajátítása és az egyetemi számonkéréseken való helytállás.”

Nagy Balázs Norbert: 2016 Oroszország- ezüstérem, 2017 Szinagpúr – aranyérem.

2017-től BME mechatronika (német nyelven) szakos hallgatója:

Az IYPT több mint egy fizika verseny. Persze nagyon sok fizikai jelenséggel, problémával ismerkedtem meg a versenyekre való felkészülés alatt, amire a középiskolában nem lett volna lehetőségem. Mindezt olyan eszközökkel és módszerekkel, amik addig számomra ismeretlenek voltak, mégse ez az ami a legértékesebb számomra. Megtanultam csapatban dolgozni és azt is, hogy a kemény munka igen is meghozza az eredményt. A diszkussziók alkalmával megtapasztalhattam, hogy a megfelelő nyelvtudás és kommunikációs készségek nélkül, mit sem érnek az év során elvégzett mérések és megalkotott elméleti modellek, meg kell tudni védeni azokat. Úgy gondolom, hogy a műszaki világban ez különösen fontos, csakúgy, mint a csapatorientált hozzáállás. Az egyetemi órákon és a versenyeken való részvétel alkalmával is tudom kamatoztatni az IYPT-n szerzett tapasztalatokat, így már most is látom, hogy mekkora előnyt jelent egy ilyen versenyen való részvétel, az utazások során szerzett élményeket és tapasztalatokat nem is említve.

Plaszkó Noel: 2015 Thaiföld – bronzérem, 2016 Oroszország – ezüstérem.

2016-tól ELTE fizikus szakos hallgatója:

Gimnáziumi éveim alatt sokféle fizikaversenyen vettem részt, azonban legtöbbjüket az jellemezte, hogy a már megszerzett ismeretanyagot kellett a megfelelő módon alkalmazni és eljutni a helyes megoldáshoz. Ennek tökéletes ellenpéldája az IYPT, ahol a kitűzött feladatokra sosem adhatunk egyetlen hibátlan megoldást. Az elmúlt években megismerkedtem azzal, hogy miként is gondolkozik egy kutató, hogyan alkothatunk modelt a minket körülvevő világról. Olyan tapasztalatot szereztem már gimnáziumban a kutatás alapvető lépéseiben, amelyeket általában még az egyetem első éveiben sem szerezhet egy diák. A versenynek köszönhetően nem okoz gondot a közös csapatmunka, az idegen nyelvű szakirodalom megértése, különböző modelező és mérés kiértékelő programok használata, és eredményeim publikálása sem.

Többiek gondolatai feldolgozás alatt! 😉